Προτείνετε το σε έναν φίλο

BT CBD25 SN:55279

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΑΡΚΑΣ BT ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤHΤΑΣ 2500Κg ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟ
εικόνα_Viber_2021-05-20_09-47-05